Skip to main content

Volha Hapeyeva is an award-winning Belarusian poet. Her works have been translated into more than 10 languages. She has had poems published in the USA, Austria, Germany, Poland, Russia, Georgia, Lithuania, and other countries. She writes poetry, prose and drama, as well as occasional books for children. A member of the Belarusian PEN Centre and the Belarusian Writers’ Union, Volha also translates poetry – predominantly from English, German and Chinese – and has translated poets such as Kobayashi Issa and Sylvia Plath. She holds a PhD in linguistics; her research is in the fields of comparative linguistics, philosophy of language, sociology of the body, and gender issues in culture and literature.

Volha’s book In My Garden of Mutants was published in 2021 by Arc.

Maltese translations by Miriam Calleja. Edited by Clare Azzopardi.

Ma kontx naf li se tkun daqshekk diffiċli nilbes libsa
(Mill-poeżija 'I never thought it this hard to wear a dress' mill-ktieb In my Garden of Mutants)
 
Ma kontx naf li se tkun daqshekk diffiċli nilbes libsa
Dublett takkuna ġiżirana
Mingħajr ma nsir siġra tal-Milied
Jew hekk insir bla ma ninduna
Sitwazzjoni tassew diffiċli
Li maqbuda f’ġisem
Li forsi ma ridnix
Inkun maqbuda fih
U mlibbsa hekk
Kif jien
 
Forsi ried li ta’ madwari jaraw iktar minnu
U dawn il-flokkijiet wiesgħa jirrabjawh
U jien irrabjata miegħu
ninsa li kull mara titwieled
u kull raġel jitwieled
għarwien
 
quddiem il-mera tal-kuritur
b’għajnejja nfakkru f’kulma għaddejna minnu
u hu jħares lejja
bil-buri
għax illum erġajt
ilbist xi ħaġa li ma jiġihx.
Il-qalb tfieq aktar
(Mill-poeżija 'the heart regenerates' mill-ktieb In my Garden of Mutants)


Il-qalb tfieq aktar
Bil-mod minn organi oħra
U qatt ma tfieq kompletament
Hekk jgħidulek fil-kotba
 
Jiġifieri
Naħseb
Li min hu ġewwa ġewwa
 
Titħassar in-naħa tal-lemin ta’ persuna
Wiċċ jisparixxi
U ieħor jikber minfloku
 
Lingwi, snin, ismijiet
Jitħalltu
Fil-ġnien ta’ dawn il-mibdulin
Fejn tlifna t-triq

 
Manifest tal-poeżija
(Ippubblikata fil-lingwa oriġinali fill-ktieb Unshaven morning)
 
Il-poeżiji ssibhom f’forom differenti.
Jistgħu jkunu twal, jew mhux daqshekk. Femminili, jew mhux daqshekk
Il-poeżiji jikbru wkoll, imma m’għandhomx bżonn ilma. Mhumiex siġar u inti m’intix l-ilma.
Biex jikbru l-poeżiji għandhom bżonn it-tbennin.
Tista’ tiltaqa’ ma’ poeżija li jonqosha sieq jew id, imma tinkwetax -
Dawn jerġgħu jikbru bħal wiżgħa li titlef denba u terġa tkabbru.
Però xi poeżiji qatt ma jkabbru ġwienaħ, jew ikabbruhom u mbagħad jerġgħu jitilfuhom. 
Forsi għandhom xi nuqqas ta’ kalċju jew xi ħaġa hekk.
Imma stenn, qed ngħaġġlu.
L-ewwel il-poeżija trid taqbadha.
Il-poeżiji jitferrxu, jilagħbu noli, jagħmlu tabiruħhom li huma proża u affarijiet simili. 
Allura l-aħjar li tuża kopp.
Għad jeħlu miegħek apposta biss minn jeddhom, jekk tkun qed tiġri jew issuq.
Bir-riħ isiby posthom f’ xahrek jew fuq ħaddejk, jistrieħu bħallikieku windscreen,
Inti mbagħad kemm tiktibhom.
Biex taqbadhom meta tkun wieqaf aktar diffiċli - ikollok bżonn nassa.
Poeżiji predaturi japprezzaw xi qatra demm.
Dawk bil-kilba għall-ħlewwiet xi kemm kemm għasel biżżejjed,
Li taqa’ mill-kuċċarina għal ġol-vażett.
Imbagħad l-iġsma ta’ dawn (jekk ġbart biżżejjed u m’hemmx fejn joqogħdu) sammarhom fuq paġni ta' karta, ippubblikahom ġo ktieb u hekk ikollok ċimiterju tiegħek.
Hemm  ukoll metodi oħra, klassifikazzjonijiet aktar speċifiċi, skont liema poeżiji hemm ukoll in-nies, u kuntatt intimu magħhom jista’ jirriżulta fi stat orgasmiku jew skizzofreniku. 
Miriam Calleja

Author Miriam Calleja

More posts by Miriam Calleja

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply